26September2018

 
Aktuálne dokumenty (súbory ku dňu 26.09.2018) [Archív]
Hľadať text:
Kategórie:
Dátum zverejnenia: calendar Dátum odoslania do archívu: calendar
Zverejnené Názov a popis Dokument Kategória
12.6.2014 č. 1/ 2009

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zobrazit dokument [91 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
12.6.2014 č. 11/2008

O vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Jamník

Zobrazit dokument [66 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
12.6.2014 č. 12/2008

O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jamník 

Zobrazit dokument [66 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
12.6.2014 č. 13/2008

O určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

Zobrazit dokument [60 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
12.6.2014 č. 14/2009

O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Zobrazit dokument [58 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
12.6.2014 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009

O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zobrazit dokument [61 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
12.6.2014 Dodatok č. 2 k VZN č. 13/2008

O určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

Zobrazit dokument [55 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
12.6.2014 Dodatok č. 3 k VZN č. 13/2008

O určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

Zobrazit dokument [55 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
12.6.2014 Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2009

O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zobrazit dokument [61 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
12.6.2014 č. 15/2011

O preventívnych protipovodňových opatreniach na vodných tokoch pretekajúcich cez územie obce Jamník.

Zobrazit dokument [62 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
12.6.2014 č. 16/2011

O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

Zobrazit dokument [86 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
31.12.2012 Kalendár zvozu odpadu - Jamnik 2012

Kalendár zvozu komunálneho a separovaného odpadu.

PAPIER - SKLO - PLASTY - KO (konvy)

Zobrazit dokument [36 kB] Kalendár zvozu komunálneho a separovaného odpadu
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

PO
7.30-12.00
12.30-15.30
stránkový deň
UT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
ST
7.30-12.00
12.30-17.00
stránkový deň
ŠT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
PI
7.30-12.00
12.30-14.00
stránkový deň

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail