21Február2018

 
 
Radi privítame Vaše postrehy, pripomienky, návrhy, prípadne otázky k webovej stránke. Zároveň prosíme o aktívne zapájanie sa do obsahovej časti webu a to či už vlastnými príspevkami, fotografiami, alebo informáciami z diania v obci. -Administrátor-
Aktuálne dokumenty (súbory ku dňu 21.02.2018) [Archív]
Hľadať text:
Kategórie:
Dátum zverejnenia: calendar Dátum odoslania do archívu: calendar
Zverejnené Názov a popis Dokument Kategória
29.9.2017 Oznam k 25. zasadnutiu obecného zastupiteľstva, dňa 28.09.2017 Zobrazit dokument [374 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
19.9.2017 Verejná vyhláška Zobrazit dokument [955 kB] Dokumenty obce
12.9.2017 Návrh VZN č. 21/2017 Zobrazit dokument [793 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
6.9.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou Zobrazit dokument [900 kB] Dokumenty obce
24.8.2017 Oznam k 24. neplánovanému zasadnutiu obecného zastupiteľstva, 23.08.2017 Zobrazit dokument [349 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
26.9.2017 Prerušenie distribúcie elektriny 25.09.2017 Zobrazit dokument [1 MB] Dokumenty obce
3.8.2017 Verejná vyhláška Zobrazit dokument [3 MB] Dokumenty obce
20.7.2017 Oznam k 23. neplánovanému zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [356 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
29.6.2017 Oznam k 22. zasadnutiu obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 22.06.2017 Zobrazit dokument [363 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
16.6.2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jamník na obdobie 2.polroku 2017 Zobrazit dokument [392 kB] Dokumenty obce
16.6.2017 Návrh Záverečného účtu obce Jamník 2016

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (,,bežný rozpočet"),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (,,kapitálový rozpočet"),
c) finančné operácie.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [5 MB] Záverečné účty obce Jamník
9.6.2017 Verejná vyhláška Zobrazit dokument [1 MB] Dokumenty obce
9.5.2017 Verejná vyhláška „Chodník pri ceste II/536 v obci Jamník“, „Rozšírenie verejnej vodovodnej siete pri ceste II/536“ Zobrazit dokument [674 kB] Dokumenty obce
11.5.2017 Prerušenie elektriny 10.05.2017 Zobrazit dokument [1018 kB] Dokumenty obce
21.4.2017 Oznam k 20. zasadnutiu obecného zastupiteľstva, dňa 20.04.2017 Zobrazit dokument [361 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
10.3.2017 Dodatok č. 4 k VZN 17/2013 Zobrazit dokument [714 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
27.2.2017 Oznámenie o prerušení dodávky vody Zobrazit dokument [397 kB] Dokumenty obce
24.3.2017 OZNAM k 19. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [14 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
18.2.2017 Oznámenie o výrube drevín Zobrazit dokument [33 kB] Dokumenty obce
14.2.2017 Dodatok č. 4 k VZN 17/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jamník Zobrazit dokument [658 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

PO
7.30-12.00
12.30-15.30
stránkový deň
UT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
ST
7.30-12.00
12.30-17.00
stránkový deň
ŠT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
PI
7.30-12.00
12.30-14.00
stránkový deň

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail