21November2017

 
 
Radi privítame Vaše postrehy, pripomienky, návrhy, prípadne otázky k webovej stránke. Zároveň prosíme o aktívne zapájanie sa do obsahovej časti webu a to či už vlastnými príspevkami, fotografiami, alebo informáciami z diania v obci. -Administrátor-
Aktuálne dokumenty (súbory ku dňu 21.11.2017) [Archív]
Hľadať text:
Kategórie:
Dátum zverejnenia: calendar Dátum odoslania do archívu: calendar
Zverejnené Názov a popis Dokument Kategória
30.10.2015 OZNAM k 8. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [13 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
1.11.2015 Oznámenie o začatí stavebného konania o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Jamník - komunikácia Vyšný koniec"

Príloha: Situácia - výkres 

Zobrazit dokument [1 MB] Dokumenty obce
8.10.2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 14/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Jamník. Zobrazit dokument [12 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
1.10.2015 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „Jamník - zriadenie trafostanice a úprava NN siete"

Príloha: Situácia - výkres č. I

Zobrazit dokument [1014 kB] Dokumenty obce
25.9.2015 OZNAM k 7. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [13 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
24.9.2015 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 14/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Zobrazit dokument [12 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
19.9.2015 Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 253/2015-SU dňa 04.08.2015 na stavbu s názvom „Digitálne učivo na dosah, časť Spišská Nová Ves - Bystrany"

Prílohy: Rozhodnutie, Prehľadový plán - trasa 13, 14, 15 DUND - SNV_Bystrany + celá trasa

Zobrazit dokument [17 MB] Ostatné
12.8.2015 OZNAM k neplánovanému zasadnutiu OZ Zobrazit dokument [13 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
4.8.2015 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2004 Zobrazit dokument [11 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
22.7.2015 Oznámenie o začatí územného konania o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, dňa 19.6.2015 podala návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Digitálne učivo na dosah, časť Spišská Nová Ves - Bystrany"

Prílohy: Trasa 13, 14, 15 DUND - SNV_Bystrany 

Zobrazit dokument [2 MB] Ostatné
26.6.2015 OZNAM k 5. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [288 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
24.6.2015 Sadzobník cien (služieb) obce Jamník

Platný od 1. 6. 2015

Zobrazit dokument [562 kB] Dokumenty obce
7.8.2015 Návrh Záverečného účtu obce Jamník 2014

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [254 kB] Záverečné účty obce Jamník
18.6.2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jamník na obdobie 2. polroku 2015 Zobrazit dokument [149 kB] Dokumenty obce
13.6.2015 Zámer Obce Jamník č. 2/2015 na odpredaj obecného vodovodu v obci Jamník Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Zobrazit dokument [338 kB] Ostatné
4.6.2015 OZNAM k 4. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
9.5.2015 Dodatok č. 2 k VZN č. 17/2013 Zobrazit dokument [700 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
7.5.2015 OZNAM k neplánovanému zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
10.4.2015 Návrh Dodatku č. 2 VZN 17/2013 Zobrazit dokument [683 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
28.3.2015 OZNAM k neplánovanému zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [11 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

PO
7.30-12.00
12.30-15.30
stránkový deň
UT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
ST
7.30-12.00
12.30-17.00
stránkový deň
ŠT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
PI
7.30-12.00
12.30-14.00
stránkový deň

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail