21Február2018

 
 
Radi privítame Vaše postrehy, pripomienky, návrhy, prípadne otázky k webovej stránke. Zároveň prosíme o aktívne zapájanie sa do obsahovej časti webu a to či už vlastnými príspevkami, fotografiami, alebo informáciami z diania v obci. -Administrátor-
Aktuálne dokumenty (súbory ku dňu 21.02.2018) [Archív]
Hľadať text:
Kategórie:
Dátum zverejnenia: calendar Dátum odoslania do archívu: calendar
Zverejnené Názov a popis Dokument Kategória
1.1.2016 VZN č. 10/2015 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi Zobrazit dokument [5 MB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
1.1.2016 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku ba území obce Jamník Zobrazit dokument [673 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
1.1.2016 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

sobota 5. Marca 2016

- príloha: Informácia pre voliča

Zobrazit dokument [186 kB] Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
18.12.2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jamník na obdobie 1.polroku 2016 Zobrazit dokument [237 kB] Dokumenty obce
16.12.2015 OZNAM k 9. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [14 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
11.12.2015 Návrh rozpočtu obce Jamník na roky 2016 - 2018 Zobrazit dokument [4 MB] Rozpočet obce Jamník
5.12.2015 VZN č.10/2015 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi Zobrazit dokument [5 MB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
18.12.2015 Informácia pre voliča Zobrazit dokument [24 kB] Ostatné
4.12.2015 Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2013 o miestnych daniach a poplatku na území obce Jamník Zobrazit dokument [658 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
30.10.2015 OZNAM k 8. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [13 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
1.11.2015 Oznámenie o začatí stavebného konania o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Jamník - komunikácia Vyšný koniec"

Príloha: Situácia - výkres 

Zobrazit dokument [1 MB] Dokumenty obce
8.10.2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 14/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Jamník. Zobrazit dokument [12 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
1.10.2015 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „Jamník - zriadenie trafostanice a úprava NN siete"

Príloha: Situácia - výkres č. I

Zobrazit dokument [1014 kB] Dokumenty obce
25.9.2015 OZNAM k 7. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [13 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
24.9.2015 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 14/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Zobrazit dokument [12 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
19.9.2015 Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 253/2015-SU dňa 04.08.2015 na stavbu s názvom „Digitálne učivo na dosah, časť Spišská Nová Ves - Bystrany"

Prílohy: Rozhodnutie, Prehľadový plán - trasa 13, 14, 15 DUND - SNV_Bystrany + celá trasa

Zobrazit dokument [17 MB] Ostatné
12.8.2015 OZNAM k neplánovanému zasadnutiu OZ Zobrazit dokument [13 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
4.8.2015 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2004 Zobrazit dokument [11 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
22.7.2015 Oznámenie o začatí územného konania o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, dňa 19.6.2015 podala návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Digitálne učivo na dosah, časť Spišská Nová Ves - Bystrany"

Prílohy: Trasa 13, 14, 15 DUND - SNV_Bystrany 

Zobrazit dokument [2 MB] Ostatné
26.6.2015 OZNAM k 5. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [288 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

PO
7.30-12.00
12.30-15.30
stránkový deň
UT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
ST
7.30-12.00
12.30-17.00
stránkový deň
ŠT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
PI
7.30-12.00
12.30-14.00
stránkový deň

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail