21November2017

 
 
Radi privítame Vaše postrehy, pripomienky, návrhy, prípadne otázky k webovej stránke. Zároveň prosíme o aktívne zapájanie sa do obsahovej časti webu a to či už vlastnými príspevkami, fotografiami, alebo informáciami z diania v obci. -Administrátor-
Aktuálne dokumenty (súbory ku dňu 21.11.2017) [Archív]
Hľadať text:
Kategórie:
Dátum zverejnenia: calendar Dátum odoslania do archívu: calendar
Zverejnené Názov a popis Dokument Kategória
21.3.2015 Zámer Obce Jamník č. 1/2015 na odpredaj akcií Prima banky Slovensko a.s. Zobrazit dokument [698 kB] Ostatné
10.3.2015 OZNAM k 2. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník konaného dňa 05.03.2015 Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
13.3.2015 Návrh rozpočtu obce Jamník na roky 2015 - 2017 Zobrazit dokument [7 MB] Rozpočet obce Jamník
16.1.2015 OZNAM k 1. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
18.12.2014 OZNAM k ustanovujúcemu zasadnutiu OZ Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
1.12.2014 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Jamník Zobrazit dokument [677 kB] Voľby do orgánov samosprávy obcí
13.11.2014 OZNAM k 30. neplánovanému zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
29.10.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky

Inštalácia radarovej techniky a kamerového systému.

Zobrazit dokument [1 MB] Verejné obstarávanie - výzvy na predkladanie CP
30.10.2014 OZNAM k 29. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
16.11.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Jamníku 15. novembra 2014 Zobrazit dokument [253 kB] Voľby do orgánov samosprávy obcí
16.11.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Jamníku 15. novembra 2014 Zobrazit dokument [552 kB] Voľby do orgánov samosprávy obcí
10.10.2014 VZN 16/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Jamník Zobrazit dokument [2 MB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
26.9.2014 OZNAM k 28. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
12.9.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky

Rozšírenie STL plynovodu a predĺženie vodovodu lokalita Záhrady v obci Jamník

Výkaz - výmer VO (pdf)

Zobrazit dokument [1 MB] Verejné obstarávanie - výzvy na predkladanie CP
24.9.2014 Návrh VZN 16/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Jamník Zobrazit dokument [2 MB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
18.7.2014 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 Zobrazit dokument [442 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
2.7.2014 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jamník na obdobie 2. polroku 2014 Zobrazit dokument [423 kB] Dokumenty obce
12.6.2014 VZN 9/2014 Návrh Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Jamník

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Jamník a dopÍňa všeobecné záväzné nariadenie obce Jamník č.9/2009 zo dňa 31.05.2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Jamník.

Zobrazit dokument [353 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
23.5.2014 OZNAM k 26. zasadnutiu OZ Zobrazit dokument [345 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
12.6.2014 Dodatok č. 1 k VZN 17/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jamník Zobrazit dokument [714 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

PO
7.30-12.00
12.30-15.30
stránkový deň
UT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
ST
7.30-12.00
12.30-17.00
stránkový deň
ŠT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
PI
7.30-12.00
12.30-14.00
stránkový deň

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail