07December2021

 
Obec Jamník na Spiši (súbory ku dňu 07.12.2021) [Archív]
Hľadať text:
Kategórie:
Dátum zverejnenia: calendar Dátum odoslania do archívu: calendar
Zverejnené Názov a popis Dokument Kategória
23.11.2021 Oznam k mimoriadnemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [356 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
11.11.2021 Obec Jamník -Nízkouhlíková stratégia - 2030 - oznámenie o strategickom dokumente Zobrazit dokument [67 kB] Dokumenty obce
11.11.2021 Pamiatka zosnulých - triedenie odpadu Zobrazit dokument [971 kB] Dokumenty obce
29.10.2021 Oznam k 23. zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [357 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.11.2021 Oznámenie o strategickom dokumente Zobrazit dokument [59 kB] Ostatné
24.9.2021 Oznam k 22. zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [358 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
22.9.2021 Verejná vyhláška - Oznámenie o umiestnení stavby "Trafostanica"

Prílohy:
- Územné rozhodnutie
- Celková situácia stavby

Zobrazit dokument [1 MB] Dokumenty obce
1.7.2021 Oznam k 21. zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [358 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
16.7.2021 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy Jamník Zobrazit dokument [94 kB] Dokumenty obce
1.7.2021 Návrh Záverečného účtu obce Jamník 2020

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
   1.a. bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“),
   1.b. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“),
   1.c. finančné operácie.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [624 kB] Záverečné účty obce Jamník
25.6.2021 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jamník na obdobie 2. polroku 2021 Zobrazit dokument [53 kB] Dokumenty obce
25.6.2021 Výzva na vykonanie výrubu / obkliesnenia stromov Zobrazit dokument [221 kB] Dokumenty obce
12.6.2021 OZNAM Zobrazit dokument [192 kB] Dokumenty obce
10.6.2021 Verejná vyhláška - oznámenie Zobrazit dokument [93 kB] Dokumenty obce
21.5.2021 Oznam k 20. zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [357 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
30.4.2021 Oznam k 19. zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [360 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
10.4.2021 Dodatok č. 8 k VZN č. 17/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jamník Zobrazit dokument [205 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
2.4.2021 Ochrana lesov pred požiarmi Zobrazit dokument [45 kB] Dokumenty obce
26.3.2021 Oznam o zmene zasadnutia obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [352 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
26.3.2021 Oznam k zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [358 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

Pondelok
8.00-12.00
13.00-15.30
Utorok
nestránkový deň
Streda
8.00-12.00
13.00-16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00-12.00

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. - INFORMÁCIE.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.