19Jún2021

 
Obec Jamník na Spiši (súbory ku dňu 19.06.2021) [Archív]
Hľadať text:
Kategórie:
Dátum zverejnenia: calendar Dátum odoslania do archívu: calendar
Zverejnené Názov a popis Dokument Kategória
10.12.2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jamník na obdobie 1. polroku 2021 Zobrazit dokument [48 kB] Dokumenty obce
10.12.2020 Oznam o doručení rozhodnutia po ukončení zisťovacieho konania „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Jamník" Zobrazit dokument [403 kB] Dokumenty obce
26.11.2020 Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity Zobrazit dokument [34 kB] Dokumenty obce
3.11.2020 Vyhlásenie 2. stupňa povodňovej aktivity Zobrazit dokument [32 kB] Dokumenty obce
3.11.2020 Odvolanie 3. stupňa povodňovej aktivity Zobrazit dokument [32 kB] Dokumenty obce
28.10.2020 Vyhlásenie 3. stupňa povodňovej aktivity Zobrazit dokument [40 kB] Dokumenty obce
27.10.2020 Žiadosť o súčinnosť Zobrazit dokument [337 kB] Ostatné
15.10.2020 OZNAM k 14. zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [359 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
7.10.2020 Výzva na voľby členov rady školy Zobrazit dokument [291 kB] Dokumenty obce
11.9.2020 OZNAM k 13. zasadnutiu obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 10.09.2020 o 17,00 hod. Zobrazit dokument [252 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
9.7.2020 Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov Zobrazit dokument [171 kB] Ostatné
8.7.2020 Záverečné stanovisko č. OU-KE-OSZP1-2020/004925 Zobrazit dokument [1 MB] Ostatné
19.6.2020 Oznam k 12. zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [185 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
12.6.2020 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jamník na obdobie 2. polroku 2020 Zobrazit dokument [49 kB] Dokumenty obce
12.6.2020 Verejná vyhláška - pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Zobrazit dokument [112 kB] Ostatné
4.6.2020 Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Zobrazit dokument [804 kB] Ostatné
11.6.2021 Návrh záverečného účtu obce Jamník za rok 2019

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
a) bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“),
c) finančné operácie.

2. Bilanciu aktív a pasív.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [596 kB] Záverečné účty obce Jamník
29.5.2020 Dodatok č. 7 k VZN č. 17/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jamník Zobrazit dokument [206 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
29.5.2020 VZN č. 24 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Jamník Zobrazit dokument [411 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
7.5.2020 OZNAM k 11. zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [405 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

Pondelok
8.00-12.00
13.00-15.30
Utorok
nestránkový deň
Streda
8.00-12.00
13.00-16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00-12.00

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. - INFORMÁCIE.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.