21Január2022

 
Obec Jamník na Spiši (súbory ku dňu 21.01.2022) [Archív]
Hľadať text:
Kategórie:
Dátum zverejnenia: calendar Dátum odoslania do archívu: calendar
Zverejnené Názov a popis Dokument Kategória
14.8.2019 Oznam 5. neplánované zasadnutie, ktoré sa uskutoční 13.08.2019 Zobrazit dokument [381 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
8.8.2019 Návrh VZN č. 12 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkárňach poskytujúcich služby na území obce Jamník Zobrazit dokument [1 MB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
8.8.2019 Návrh VZN č. 13 o určení výšky finančných prostriedkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Jamník Zobrazit dokument [2 MB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
16.7.2019 Verejná vyhláška Zobrazit dokument [601 kB] Dokumenty obce
30.6.2019 Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

Zobrazit dokument [986 kB] Dokumenty obce
20.6.2019 Oznam k 4. zasadnutiu obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 19.06.2019 Zobrazit dokument [334 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
3.7.2019 Návrh záverečného účtu obce Jamník za rok 2018

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
a) bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet"),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet"),
c) finančné operácie.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [674 kB] Záverečné účty obce Jamník
14.6.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jamník na obdobie 2. polroku 2019 Zobrazit dokument [354 kB] Dokumenty obce
24.5.2019 Oznam k 3. zasadnutiu obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční 16.05.2019 Zobrazit dokument [515 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
10.5.2019 Zámer obce Jamník - Cyril Kavulič Zobrazit dokument [538 kB] Dokumenty obce
10.5.2019 Zámer obce Jamník - František Pukluš Zobrazit dokument [536 kB] Dokumenty obce
19.4.2019 Oznámenie Zobrazit dokument [215 kB] Dokumenty obce
19.4.2019 Dodatok č. 6 k VZN č. 17/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jamník Zobrazit dokument [577 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
1.5.2019 Oznámenie verejnou vyhláškou Zobrazit dokument [1 MB] Dokumenty obce
21.5.2019 Oznam k 2. zasadnutiu obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční 28.03.2019 Zobrazit dokument [364 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
4.4.2019 Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 + poučenie Zobrazit dokument [502 kB] Rozpočet obce Jamník
27.3.2019 Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 17/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jamník Zobrazit dokument [210 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
20.2.2019 Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Zobrazit dokument [344 kB] Dokumenty obce
10.2.2019 Oznámenie o výrube drevín Zobrazit dokument [33 kB] Dokumenty obce
30.1.2019 Verejná vyhláška - prístupová komunikácia Zobrazit dokument [452 kB] Dokumenty obce
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

Pondelok
8.00-12.00
13.00-15.30
Utorok
nestránkový deň
Streda
8.00-12.00
13.00-16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00-12.00

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. - INFORMÁCIE.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.