21Január2022

 
Aktuálne dokumenty (súbory ku dňu 21.01.2022) [Archív]
Hľadať text:
Kategórie:
Dátum zverejnenia: calendar Dátum odoslania do archívu: calendar
Zverejnené Názov a popis Dokument Kategória
16.1.2022 VZN č. 9/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Jamník Zobrazit dokument [233 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
17.12.2021 Oznam k 25. zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [358 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
21.12.2021 Návrh rozpočtu obce Jamník na roky 2022-2024 Zobrazit dokument [98 kB] Rozpočet obce Jamník
16.12.2021 Návrh VZN č. 2/2021 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Zobrazit dokument [554 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
7.12.2021 Faktúry - október 2021 Zobrazit dokument [414 kB] FAKTÚRY
7.12.2021 Objednávky - október 2021 Zobrazit dokument [338 kB] OBJEDNÁVKY
23.11.2021 Oznam k mimoriadnemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [356 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
16.12.2021 Návrh VZN č. 9/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Jamník Zobrazit dokument [122 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
16.12.2021 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jamník na obdobie 1.polroku 2022 Zobrazit dokument [53 kB] Dokumenty obce
11.11.2021 Obec Jamník -Nízkouhlíková stratégia - 2030 - oznámenie o strategickom dokumente Zobrazit dokument [67 kB] Dokumenty obce
11.11.2021 Pamiatka zosnulých - triedenie odpadu Zobrazit dokument [971 kB] Dokumenty obce
29.10.2021 Oznam k 23. zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [357 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.11.2021 Oznámenie o strategickom dokumente Zobrazit dokument [59 kB] Ostatné
24.9.2021 Oznam k 22. zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [358 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
22.9.2021 Verejná vyhláška - Oznámenie o umiestnení stavby "Trafostanica"

Prílohy:
- Územné rozhodnutie
- Celková situácia stavby

Zobrazit dokument [1 MB] Dokumenty obce
1.7.2021 Oznam k 21. zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [358 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
16.7.2021 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy Jamník Zobrazit dokument [94 kB] Dokumenty obce
1.7.2021 Návrh Záverečného účtu obce Jamník 2020

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
   1.a. bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“),
   1.b. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“),
   1.c. finančné operácie.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [624 kB] Záverečné účty obce Jamník
25.6.2021 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jamník na obdobie 2. polroku 2021 Zobrazit dokument [53 kB] Dokumenty obce
25.6.2021 Výzva na vykonanie výrubu / obkliesnenia stromov Zobrazit dokument [221 kB] Dokumenty obce
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

Pondelok
8.00-12.00
13.00-15.30
Utorok
nestránkový deň
Streda
8.00-12.00
13.00-16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00-12.00

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. - INFORMÁCIE.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.