19Apríl2021

 
Oznamy
Oznamy

Oznamy (10)

Aktuálne oznamy obce.


priamy prenos

 

Dňa 23.01.2021 (v sobotu) sa v obci Jamník uskutoční testovanie antigénovými testami na vyšetrenie prítomnosti vírusu COVID – 19
Testovanie sa bude realizovať v priestoroch jedálne Základnej školy v Jamníku.

Harmonogram testovania:

  8:00 – 12:00 hod   •  TESTOVANIE
12:00 – 13:00 hod   •  PRESTÁVKA
13:00 – 17:00 hod   •  TESTOVANIE
17:00 – 18:00 hod   •  PRESTÁVKA
18:00 – 20:00 hod   •  TESTOVANIE

mapa testovanie Jamnik 23 01 2021

Na testovanie sa nie je nutné objednávať.
Miesto testovania bude monitorované kamerou, kde si môžete pozrieť zaťaženosť odberného miesta.

K testovaniu je potrebné priniesť:
- občania nad 15 rokov občiansky preukaz
- deti od 10 do 15 rokov kartičku poistenca (nie sú povinné sa testovať)

Prosíme Vás, o dodržanie termínu pridelenému k Vášmu súisnému číslu a tak predišli dlhej čakacej dobe pred odberným miestom.

Testu nie sú povinní sa zúčastniť a nebudú potrebovať certifikát:
Osoby staršie ako 65 rokov a mladšie ako 15 rokov
Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID 19 a majú o tom potvrdenie od lekára, nie staršie ako 90 dní
Osoby zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní

Výnimky zo zákazu vychádzania po 27.01.2021, alebo kam sa môžeš vybrať aj bez modrého certifikátu:
Na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,
cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia,
cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia,
cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členmi spoločnej domácnosti,
cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť

pdf• Informácie k testovaniu v pdf

Čítať ďalej...

Každý obyvateľ je dôležitý,
spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.
Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.
Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

KLIK na portál:      

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (www.scitanie.sk)

KONTAKTNÉ MIESTO v Jamníku:

Obecný úrad Jamník, 053 22 Jamník 101   •    Telefón: 053 4492 114, 0918 386 517
Prevádzkové hodiny: Pondelok: 8:00 – 12:00  |   13:00 – 17:00  •  Streda : 8:00 – 12:00   |  13:00 – 17:00

• AKTUÁLNE informácie k sčítaniu obyvateľov (pdf)

• Ako sa sčítať? (odkaz na stránku scitanie.sk)

• JAMNÍK - kontaktné miesto (pdf)

• Sčítanie pokyny (pdf)

• SODB - plagát (pdf)

• SODB - Informačný leták (pdf)

• SODB otázky a odpovede 1

• SODB otázky a odpovede 2

SODB Plagat A4 Jamník

SODB DL Letak 1

SODB DL Letak 2

Čítať ďalej...

Kalendár zvozu odpadu 2021 Doporučený

KALENDÁR ZVOZU KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU PRE ROK 2021

Kalendarik 2021 Jamnik 1

Kalendarik 2021 Jamnik 2

Kalendár vo formáte xls

Čítať ďalej...

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vydal starosta obce Jamník nasledovné mimoriadne opatrenia, ktoré týmto prikazujeme všetkým obyvateľom obce Jamník dodržiavať:

1. Od dnešného dňa až do odvolania sa zakazuje verejné zhromažďovanie občanov na území obce Jamník.

2. Od dnešného dňa bude do odvolania pre verejnosť zatvorená prevádzka miestneho pohostinstva a zariadení v zmysle usmernenia krízového štábu SR.

3. Od pondelka 16.03.2020 bude prerušená prevádzka všetkých škôl a školských zariadení na území obce Jamník.

4. Od pondelka 16.03.2020 bude prerušená prevádzka stravovacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jamník. Upozorňujeme všetkých stravníkov, ktorým sme prostredníctvom týchto zariadení dodávali stravu, že až do odvolania túto službu poskytovať nebudeme.

5. Od pondelka 16.03.2020 bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený. V prípade potreby je potrebné kontaktovať obecný úrad telefonicky alebo emailom:
Tel.: 053 4492 114, 0907 997 516   • E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Žiadame, aby obecný úrad občania navštevovali iba v nevyhnutných prípadoch.

6. V Obci Jamník sa prísne zakazuje podomový predaj tovarov a služieb, pri ktorom by sa zhromažďovali občania na verejných priestranstvách, alebo by vás predajcovia navštevovali vo vašich domácnostiach.

7. Upozorňujeme občanov, ktorí sa či už pracovne alebo rekreačne zdržiavali mimo územia SR, že pre nich platí 14-dňová karanténa v domácnosti podľa usmernení krízového štábu SR. Porušenie týchto usmernení je potrebné oznámiť policajnému zboru SR, prípadne obci Jamník.

8. Počas najbližších 14-tich dní sa zakazuje zhromažďovanie občanov, hlavne našej mládeže na všetkých športoviskách, ihriskách a v areáloch školských zariadení v obci Jamník.

9. V súvislosti so zásobovaním obyvateľstva potravinami a iným dôležitým tovarom, sa občanom prísne zakazuje zdržiavať sa v predajniach a v ich blízkosti za účelom konzumácie alkoholických a iných nápojov. Do predajní je potrebné dochádzať iba za účelom nevyhnutných nákupov. Nakoľko sa v týchto predajniach stretáva väčší počet ľudí je potrebné sa chrániť ochrannými pomôckami.

Informácie a opatrenia v súvislosti s COVID-19 (korona vírus)

Čítať ďalej...

KUKA nádoby na PREDAJ za zvýhodnené CENY Doporučený

V PRÍPADE ZÁUJMU SA INFORMUJTE NA OBECNOM ÚRADE

KUKA nadoby na predaj 2021

Čítať ďalej...

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

Pondelok
8.00-12.00
13.00-15.30
Utorok
nestránkový deň
Streda
8.00-12.00
13.00-16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00-12.00

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. - INFORMÁCIE.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.