21Január2022

 

Charakteristika obce

Obsah článku
Charakteristika obce
Prezentácia obce Jamník
Celý článok

Erb-Jamnik

Samosprávny kraj
Okres
Región
Prvá písomná zmienka
Nadmorská výška
Počet obyvateľov
Počet domov
Celková výmera
IČO
DIČ

Košický
Spišská Nová Ves
Spišský, Miloj
1277
460 m.n.m.
1122
318
814 ha (8,14 km2)
00329215
2020717721

Spišská obec Jamník sa rozprestiera na ploche cca. 814 ha v južnej časti Hornádskej kotliny v doline potoka Jamníček. V obci žije 1122 obyvateľov v 318 rodinných domoch a dvoch bytových domoch. Národnostné zloženie obyvateľov obce je rovnorodé. Väčšina obyvateľov uvádza slovenskú národnosť.

Dejiny obce siahajú až do praveku, o čom svedčia početné archeologické vykopávky, ktoré sa datujú do neskorej doby kamennej, čiže 3. tisíc rokov pred Kristom. V 6. storočí n. l. jamnícky chotár začínali osídľovať prví Slovania, ktorých potomkovia tu žijú dodnes.

V stredovekých listinách sa po prvýkrát spomína rovnomenný potok (pod názvom „Yemnik“) pretekajúci obcou roku 1255 a samotná obec roku 1277 (terra Ympnyk).

Symboly obce vychádzajú z historických prameňov a dokumentujú úctu Jamníčanov k dedičstvu ich predkov. Erb obce pochádza zo 17. storočia, pričom pri slávnostnej forme sa používa ako štít, ktorý drží sv. Bartolomej (patrón miestneho kostola) v ľavej ruke a v pravej ruke nôž. Od sfarbenia erbu je odvodená vlajka obce zložená z 5 pozdĺžnych pruhov v poradí zelený, žltý, biely, žltý a zelený. Pečať obce je kruhová.

Najvýznamnejšou pamiatkou Jamníka je rímskokatolícky kostol sv. Bartolomeja apoštola, ktorý sa po prvý krát spomína v historickej listine z roku 1305.

Obec Jamník je zriaďovateľom materskej i základnej školy, školskej jedálne a obecnej knižnice. Obec disponuje priestormi pre početné kultúrne a spoločenské podujatia. V obci sa nachádza futbalové ihrisko, fitnes centrum a univerzálny športový areál s umelým povrchom, kde je možné hrať tenis, loptové hry a v zime hokej. Obec žije aj kultúrno- spoločenskými a športovými podujatiami pravidelne organizovanými ako:

  • Fašiangový obecný ples;
  • Stolnotenisový turnaj dospelých i mládeže;
  • Stavanie mája na sviatok Turíc;
  • Obecná futbalová liga medzi jednotlivými časťami obce;      
  • Stretnutie s dôchodcami obce;
  • Futbalové stretnutia dospelých, dorastencov a žiakov podľa rozpisu;
  • Jánske ohne spojené s ľudovou veselicou.

Cestnú os obcou tvorí štátna cesta II. triedy nadregionálneho významu II/536 (Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy), zvyšok cestnej siete je tvorený cestou III. triedy III/018172 (Klčov – Jamník). Prostredníctvom siete autobusových liniek je dobré spojenie obce v lokálnom zmysle (prímestské linky), ale aj diaľkovými spojmi s mestami Slovenska (z okresného mesta Spišská Nová Ves, resp. mesta Levoča).

Existujúce vodné zdroje v katastrálnom území obce a už aj vybudované kapacity vodojemov neposkytujú dostatočnú kapacitu záasobovania pre rozrastajúcu sa obec, preto je Jamník spolu s ďalšími obcami napojený na dodávateľskú sústavu Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, ktorej zdroje vody sú v Liptovskej Tepličke, v Spišskom Bystrom a pri Hrabušiciach. V obci je vybudovaný verejný vodovod, prebieha výstavba kanalizačnej siete a sú vybudované 4 domové ČOV. Ako primárne energetické médium pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre rodinné domy, občiansku vybavenosť a ostatnej vybavenosti obce slúži zemný plyn. Obec je samozrejme elektrifikovaná a percento využívania elektriny jej všetkými obyvateľmi je 100 %. V obci Jamník bol zavedený separovaný zber TKO – plasty, papier, sklo, kovy. Zber TKO sa dnes uskutočňuje dvoma spôsobmi – „klasicky“ a separovane.

V obci Jamník nie je zriadené žiadne zdravotnícke zariadenie. Primárnu zdravotnú starostlivosť tunajším obyvateľom poskytujú ambulancia praktického lekára pre dospelých, ambulancia praktického lekára pre deti a dorast a zubná ambulancia sídliace v Zdravotnom stredisku v Spišskom Hrušove, ale aj sieť neštátnych ambulancií v okresnom meste Spišská Nová Ves. Ústavnú zdravotnú starostlivosť poskytuje Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s. ako nemocnica II. typu poskytujúca zdravotné služby pre spádovú oblasť stredného Spiša.

V obci sa nacházda niekoľko prevádzok poskytujúcich stravovacie a ubytovacie služby ako aj väčšich, či menších firiem rôzneho zamerania.

Letecka2

 


logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

Pondelok
8.00-12.00
13.00-15.30
Utorok
nestránkový deň
Streda
8.00-12.00
13.00-16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00-12.00

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. - INFORMÁCIE.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.