25September2020

 
Zobrazenie položiek podľa značky: obecné zastupiteľstvo

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Anton Petruška, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, prítomných občanov a hostí.

Oznámenie výsledkov volieb predniesla p. Ing. Mária Gondová predsedníčka miestnej volebnej komisie Jamník.

Za starostu obce bol zvolený p. Anton Petruška s počtom hlasov 362. Kandidát p. Štefan Jančár získal 224 hlasov.

Poslancami obecného zastupiteľstva sa stali:
p. Ján Murányi s počtom hlasov 344
Ing. Miroslav Grzyb s počtom hlasov 281
p. Pavol Kavulič s počtom hlasov 273
p. Štefan Jančár s počtom hlasov 268
p. Miroslav Kavulič s počtom hlasov 265
Ing. František Kapusta s počtom hlasov 242
p. Matúš Franko s počtom hlasov 241
p. Miroslav Farkašovský s počtom hlasov 227
p. Anna Macejková s počtom hlasov 226

Predsedníčka miestnej volebnej komisie predniesla Sľub starostu obce Jamník, ktorý následne p. Anton Petruška - novozvolený starosta potvrdil svojím podpisom a nasledovalo odovzdanie insignií.
Novozvolený starosta, predniesol Sľub poslancov obecného zastupiteľstva obce Jamník, ktorý novozvolení poslanci následne potvrdili svojím podpisom.

Vystúpil novozvolený starosta obce, kde vyzdvihol určité prioritné body svojho volebného programu a to pokračovať vo výstavbe splaškovej kanalizácie a ČOV, ukončiť rekonštrukciu budovy OTJ, kde bola obci poskytnutá dotácia z environmentálneho fondu. Ďalšou prioritou v nasledujúcom období sú rekonštrukcie a opravy niektorých obecných komunikácií a dobudovanie technickej vybavenosti v celej obci. Vyjadril konštatovanie, že obecné zastupiteľstvo na čele so starostom bude pracovať v prospech obce, poďakoval voličom za účasť a prejavenú dôveru vo voľbách. Záverom poprial prítomným krásne požehnané vianočné sviatky a do nového roka pevné zdravie, šťastie, úspechy v pracovnom a súkromnom živote.

Starosta obce Anton Petruška poveril poslanca obce p. Jančára Štefana, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a poslanca p. Jána Murányiho za zástupcu starostu.

Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončil.

 

Poslancom obecného zastupiteľstva na čele so starostom obce prajeme čo najviac správnych rozhodnutí pre našu obec.

Zverejnené v z DIANIA v OBCI

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

Pondelok
8.00-12.00
13.00-15.30
Utorok
nestránkový deň
Streda
8.00-12.00
13.00-16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00-12.00

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. - INFORMÁCIE.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.